Palojen ennaltaehkäisy

Ennakoiva ylläpito

Ennakoiva ylläpito on ennaltaehkäisevä lähestymistapa, jonka tavoitteena on havaita ongelmat ja riskit ennen kuin ne realisoituvat esimerkiksi paloiksi. 

Ennakoivassa kunnossapidossa otetaan positiivisempi lähestymistapa ja suoritetaan säännöllisesti määräaikaishuoltoja ja paloturvallisuustarkastuksia. Tämä tapa estää laitevikoja ja pidentää laitteiden käyttöikää, sekä vähentää siten paloja ja laitteiden seisokkeja.

Ennakoivassa kunnossapidossa otetaan tehokkaampi lähestymistapa jossa suoritetaan säännöllisesti määräaikaishuoltoja sekä paloturvallisuustarkastuksia. Tämä toimintatapa vähentää vikaherkkyyttä ja pidentää laitteiden käyttöikää, pienentäen myös paloriskejä ja laitteiden seisokkeja. 

Vakuutusyhtiöltäsi voit saada apua vahinkotorjuntatyöhön.

Koneiden palotorjunnasta enemmän sivuilla vinkit ja niksit

kaivinkone palovauriot

Reaktiivinen ylläpito

Reaktiivinen ylläpito, on suomen kielellä ”pienien palojen sammuttamista”. Tämä tapahtuu, kun jokin komponentti on jo vioittunut. Verrattuna ennakoivaan ylläpitoon reaktiivinen ylläpito ei vaadi analyysiä, seurantaa tai ennakointia, vaan ainoastaan yllättävien vikojen korjaamista tai palojen sammuttamista. Työt suoritetaan reaktiona vikaan tai puutteeseen ja ”paloja sammutetaan”. Tämä tapa toimia luo seisokkeja ja lisää kustannuksia, koska osat ostetaan nopeaan tarpeeseen sen sijaan, että hankittaisiin osat edullisemmalla hinnalla. Reaktiivisella ylläpidolla on enemmän huonoja puolia kuin hyviä. Palon seurauksena koneiden seisonta-ajat kasvavat ja työntekijöillä joudutaan teettämään ylitöitä, mikä lisää kustannuksia. Tällaisten tilanteiden estämiseksi on suositeltavaa käyttää proaktiivista ylläpitoa.

Työkoneet ovat teknisiä laitteita ja niissä on aina palovaara riippumatta ennakoivan ylläpidon laadusta. Koneet on hyvä varustaa laadukkaalla alkusammutuskalustolla sen mukaan, miten iso paloriski koneessa ja sen työskentelyalueella on. Tietyillä käyttöalueilla koneisiin voidaan myös vaatia sammutusjärjestelmiä. Alkusammutuskalustosta ja sammutusjärjestelmien vaatimustasoista löydät enemmän PATU-ohjeessa

Riskienhallintaa

  • Suojaa omaisuutta ja ihmishenkiä
  • Paloturvallisuus on osa kokonaisturvallisuutta ja kokonaisriskienhallintaa
  • Paloturvallisuuden huomioiminen pienentää toiminnan riskejä
    • Turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden
  • Vähentää vakuutuskuluja
  • Ympäristöarvo (huomioi myös maineriski)
  • Turvaa omistajan investoinnit
Scroll to Top