PATU-ohje asettaa vaatimuksia sammutusjärjestelmille

Kansankielellä puhutaan usein ”sammutusjärjestelmistä”. Kukaan ei voi taata, että järjestelmä sammuttaa, joten oikea nimike on palotukahduttamisjärjestelmä

Sammutusjärjestelmän tarkoitus on palon syttyessä havaita, varoittaa ympäristöä ja sammuttaa tulipalo ajoneuvon tai työkoneen palosuojatussa tilassa.

Patu-ohjeen mukaan palotukahduttamisjärjestelmät on varustettava seuraavilla komponenteilla ja toiminnoilla

hjullastare

Sammutesäiliö

Sammutesäiliö on kiinteästi asennettu
säiliö sammutetta varten.

Ponneainepullo

Useammassa palotukahduttamisjärjestelmässäon ponneainepullo,
joka sisältää painestettua kaasua.

Tämän poneaineen avulla saadaan sammute purkautumaan sammutesäiliöstä.

Jakeluputkisto

Jakeluputkiston avulla saadaan sammute
siirretty sammutesäiliöstä riskikohtiin.

Ohjausyksikkö / hallintapaneli

Sammutusjärjestelmä tulee olla varustettu ohjausyksiköllä.​

Ohjausyksikkö seuraa keskeyttämättä ilmaisinpiirit, hälyttimet, laukaisimet ja vioista
tulee näkyä ohjausyksikössä.​ Palon syttyessä ohjausyksikkö aktivoi hälytykset

Visuaalinen palohälytys tai vilkku

Tämä on sijoitettava siten, että kuljettaja voi
havaita sitä koneen käytön aikana​.

Akustinen hälytin

Äänen on oltava selkeästi kuuluva koneen sisä- ja
ulkopuolella myös koneen käytön aikana.

Ilmaisinpiiri

Ilmaisinpiiri on asennettu palosuojattuun tilaan.
Sen tehtävä on tunnistaa palon ja aktivoida järjestelmän.

Sammutusjärjestelmän dokumentit

Kaikista sammutusjärjestelmistä tulee löytyä seuraavat dokumentit:

  • Asennustodistus, jolla todistetaan, että määrätty vaatimustaso täyttyy
  • Riskianalyysi, jossa ilmenee mitkä riskit on havaittu ja miten niitä on suojattu
  • Huoltopöytäkirjat, jossa ilmenee sammutusjärjestelmän huollot.

Kaikki dokumnetit on arkistoitava ja niitä on esitettävä pyynnöstä esimerkiksi vahingon sattuessa

Huolto ja ylläpito

Sammutusjärjestelmä ja sen suunniteltu teho tulee aina pitää toimintakunnossa

  • Sammutusjärjestelmä on tarkastettava kerran vuodessa valmistajan ohjeiden mukaisesti
  • Tarkastuksen saa suoritta valmistajan hyväksymä henkilö
  • Tarkastuksesta, huollosta ja toimenpiteistä on laadittava tarkastusseloste

Sammutusjärjestelmät

Tässä löydät liikkuvan kaluston sammutusjärjestelmät, jotka täyttävät PATU-ohjeen vaatimustasot, edellyttäen, että ovat ohjeen mukaan asennettuja.

ValmistajaTestausmenetelmäYht.tiedotRatingKäyttökohdeSammute
DafoSBF-127 & SBF-128www.dafo.fiTyökone & Linja-auto
SP4912Linja-auto
RotarexSP4912www.teknosafe.fi Linja-auto
FogmakerSBF-127 & SBF-128fogmaker.fiTyökone & Linja-auto
SP4912Linja-auto
SP4912 edition 2C3ATyökoneECO1
YTM FireStopFA-127www.ytm.fiTyökone
 ProtecfireSP4912https://protecfire.se/ C3ATyökone & Linja-auto Tiborex
31.12.2023 jälkeen asennetut sammutusjärjestelmät on oltava hyväksytysti testattuja testausmenetelmän  SP 4912 C3A ratingin mukaisesti
Scroll to Top